Är du ansluten?
Sök på din adress för att se om du är ansluten till stadsnätet
Vad händer
Driftstatus
  • Planerat Arbete Alltele/Universal Telecom 2014-04-14
    Planerat Arbete Alltele/Universal Telecom 2014-04-14
    Underhåll: Planerat underhåll, utöknin... mer...

    Startade 14 april
    Förväntad sluttid 14 april 02:00
#inlineditbutton